DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.gastmolen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Camping Hoeve de Gastmolen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

 

 

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Hoeve de Gastmolen en Ivo Vleugels | pdmedia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Camping Hoeve de Gastmolen  en Ivo Vleugels | pdmedia.

 

 

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Camping Hoeve de Gastmolen  te mogen claimen of te veronderstellen.

 

 

 

Camping Hoeve de Gastmolen  streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Camping Hoeve de Gastmolen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gastmolen.nl op deze pagina.

 

 

Laatste update: 26-06-2018

 

 

 

 

 

Tot uw dienst!

Bericht

Volg ons

Partners

Natuurlijk kamperen

Camping Hoeve de Gastmolen

Lemierserberg 23

6291 NM Vaals (NL)

 

tel: +31 (0)43 306 57 55

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

Concept & webdesign ©.2016 Ivo Vleugels

 fotografie ©.2016 Ivo Vleugels, Hoeve de Gastmolen,

Thermenmuseum en anderen.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

HOEVE DE GASTMOLEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

HOEVE DE GASTMOLEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

  HOEVE DE GASTMOLEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!

  ***

camping

  HOEVE DE GASTMOLEN

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen!